Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
въздухопроводимост - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

въздушен

1. air (attr.), aerial

тех. pneumatic

ВЪЗДУШЕН агрегат a compressed air unit

ВЪЗДУШЕН кораб aircraft

ВЪЗДУШЕН мост airlift

ВЪЗДУШЕН път вж. въздушна линия

ВЪЗДУШЕН тласък windage

въздушна война air/aerial warfare

въздушна връзка airlink

въздушна железница an overhead railway

въздушна клапа an air valve

въздушна линия airline, air-route; airway

(въжена линия за товари) a cable-carrier, an overhead line

български въздушни линии Bulgarian airlines

по въздушна линия in a bee-line, as the crow flies

въздушна помпа air-pump

въздушна поща air mail

въздушна спирачка air-brake

въздушна струя а current of air, an air current, wind

метал, blast

въздушни съобщения aerial communications, air-service

въздушна терапия open-air treatment

въздушна тревога an air-raid alarm

въздушна флота an air fleet, an air force

въздушна част воен. an air unit

въздушна яма an air pocket

въздушно нападение an air-raid

въздушно пространство air space

въздушни войски air force

2. (лек, безплътен) airy, light; etherial

въздушна материя gossamer

въздушни кули castles in the air

пращам въздушна целувка blow a kiss, kiss o.'s hand to