Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
въздействане - непозната дума за речника

въздействие

influence, effect, impact

физическо ВЪЗДЕЙСТВИЕ force, coercion

под ВЪЗДЕЙСТВИЕто на under the influence/impact of

оказвам ВЪЗДЕЙСТВИЕ have an effect/effects, make o.'s impact (върху on)

упражнявам/оказвам ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху influence, exert influence on, bring influence to bear on; react on, impinge on; work on

упражнявам/оказвам непосредствено ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху have an immediate effect/immediate effects on

упражнявам/оказвам морално ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху bring moral pressure to bear on. affect the better/finer feelings of