Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
въздавам - непозната дума, може би имахте предвид създавам, въз давам или възставам

създавам

1. create, make

(meopuя, учение) found, originate

(изобретявам) invent, devise

2. (основавам) establish

(изграждам) build (up)

(семейство) found, set up

3. (причинявам) give rise to

(доказвам) bring about

(пораждам) give birth to; call into being

СЪЗДАВАМ настроение create a mood

СЪЗДАВАМ илюзия create/foster an illusion

СЪЗДАВАМ впечатление create/give an impression

СЪЗДАВАМ суматоха create a commotion

СЪЗДАВАМ неприятности/грижи/безпокойство cause trouble/anxiety

СЪЗДАВАМ неудобство някому inconvenience s.o.

СЪЗДАВАМ си неприятели make enemies

СЪЗДАВАМ си връзки form connections, make contacts

СЪЗДАВАМ си мнение form an opinion

СЪЗДАВАМ си име make a name for o.s., build up a reputation

при създалото се положение under the present circumstances

СЪЗДАВАМ ce be created/founded/originated/formed/initiated; originate, begin, arise; come into being; be in the making

създаде се критично положение а critical situation arose

у него се създаде впечатлението he was left with the impression