Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
възбуждам

1. excite, stimulate, rouse. stir

(предизвиквам) provoke, arouse, stir up, raise

(насьсквам, настройвам) incite. instigate (срещу against)

ВЪЗБУЖДАМ приятно titillate

ВЪЗБУЖДАМ апетита stimulate/whet the appetite; give an edge to s.o.'s appetite

ВЪЗБУЖДАМ безпокойство cause concern/anxiety

ВЪЗБУЖДАМ възхищение compel/arouse admiration, call forth admiration

ВЪЗБУЖДАМ желание rouse desire

ВЪЗБУЖДАМ интерес stir up/create interest

ВЪЗБУЖДАМ интереса на някого към stimulate s.o.'s interest in

ВЪЗБУЖДАМ любопитство arouse/excite curiosity

ВЪЗБУЖДАМ любопитство на pique s.o.'s curiosity

ВЪЗБУЖДАМ надежда raise a hope, give rise to a hope (за of)

ВЪЗБУЖДАМ надежди raise/arouse hopes

ВЪЗБУЖДАМ негодувание arouse/provoke indignation, work up resentment

ВЪЗБУЖДАМ недоверие stir up distrust

ВЪЗБУЖДАМ нервите на stimulate s.o.'s nerves

ВЪЗБУЖДАМ омраза arouse hatred, stir up hatred

ВЪЗБУЖДАМ подозрение arouse/excite suspicion

ВЪЗБУЖДАМ ревност arouse jealousy

ВЪЗБУЖДАМ смях raise a laugh

ВЪЗБУЖДАМ страст у inspire (s.o.) with passion

ВЪЗБУЖДАМ страсти arouse passions

ВЪЗБУЖДАМ страх arouse fear

ВЪЗБУЖДАМ съжаление arouse/stir pity

ВЪЗБУЖДАМ съчувствие arouse compassion/sympathy

ВЪЗБУЖДАМ чувство stir up a feeling arouse an emotion

ВЪЗБУЖДАМ чувство на excite/arouse a feeling of

2. юр. institute

ВЪЗБУЖДАМ съдебно преследване institute proceedings, bring a suit/an action (срещу against)

ВЪЗБУЖДАМ ce get excited, get worked up


Търсената дума е намерена