Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
възбудителност - непозната дума за речника

възбуждам

1. excite, stimulate, rouse. stir

(предизвиквам) provoke, arouse, stir up, raise

(насьсквам, настройвам) incite. instigate (срещу against)

ВЪЗБУЖДАМ приятно titillate

ВЪЗБУЖДАМ апетита stimulate/whet the appetite; give an edge to s.o.'s appetite

ВЪЗБУЖДАМ безпокойство cause concern/anxiety

ВЪЗБУЖДАМ възхищение compel/arouse admiration, call forth admiration

ВЪЗБУЖДАМ желание rouse desire

ВЪЗБУЖДАМ интерес stir up/create interest

ВЪЗБУЖДАМ интереса на някого към stimulate s.o.'s interest in

ВЪЗБУЖДАМ любопитство arouse/excite curiosity

ВЪЗБУЖДАМ любопитство на pique s.o.'s curiosity

ВЪЗБУЖДАМ надежда raise a hope, give rise to a hope (за of)

ВЪЗБУЖДАМ надежди raise/arouse hopes

ВЪЗБУЖДАМ негодувание arouse/provoke indignation, work up resentment

ВЪЗБУЖДАМ недоверие stir up distrust

ВЪЗБУЖДАМ нервите на stimulate s.o.'s nerves

ВЪЗБУЖДАМ омраза arouse hatred, stir up hatred

ВЪЗБУЖДАМ подозрение arouse/excite suspicion

ВЪЗБУЖДАМ ревност arouse jealousy

ВЪЗБУЖДАМ смях raise a laugh

ВЪЗБУЖДАМ страст у inspire (s.o.) with passion

ВЪЗБУЖДАМ страсти arouse passions

ВЪЗБУЖДАМ страх arouse fear

ВЪЗБУЖДАМ съжаление arouse/stir pity

ВЪЗБУЖДАМ съчувствие arouse compassion/sympathy

ВЪЗБУЖДАМ чувство stir up a feeling arouse an emotion

ВЪЗБУЖДАМ чувство на excite/arouse a feeling of

2. юр. institute

ВЪЗБУЖДАМ съдебно преследване institute proceedings, bring a suit/an action (срещу against)

ВЪЗБУЖДАМ ce get excited, get worked up