Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
въже

1. rope,line,cord

(дебело) cable

(корабно, обик. метално) hawser

мор, lanyard

корабни ВЪЖЕта cordage

ВЪЖЕ за еквилибристика tightrope

ВЪЖЕ за простиране clothes-line

ВЪЖЕ за скачане skipping-rope

ВЪЖЕ за теглене tow (ing)-line, tow-rope

ВЪЖЕ. за спускане на водолаз life-line

ВЪЖЕ на хамалин porter's knot

връзвам с ВЪЖЕ tie with горе

играя на ВЪЖЕ прен. play fast and loose

скачам на ВЪЖЕ play at skipping-rope

ходя по ВЪЖЕ walk a tightrope

дърпаме на ВЪЖЕ cn, tug-of-war

2. прен. gallows, halter, hempen collar

окачвам някому ВЪЖЕто string s.o. up

отървавам ВЪЖЕто cheat the gallows

плета си ВЪЖЕто be heading straight for the gallows

слагам си сам ВЪЖЕто на врата put o.'s neck into the noose, put a halter round o.'s own neck

увисвам на/намазвам ВЪЖЕто hang. swing

нерви като ВЪЖЕта whipcord nerves


Търсената дума е намерена