Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
въведителен - непозната дума за речника

въвеждам

lead in, bring in, show in

и прен. usher in, introduce, initiate

ВЪВЕЖДАМ при (високопоставено лице) usher into the presence of

ВЪВЕЖДАМ нова ера usher in a new era

ВЪВЕЖДАМ официално в длъжност in stal I in an office

ВЪВЕЖДАМ в заблуждение lead into error, lead astray, mislead

ВЪВЕЖДАМ в изкуство initiate in an art

ВЪВЕЖДАМ мода bring in/introduce a fashion; set a fashion

ВЪВЕЖДАМ модата на късите поли bring short skirts into fashion

ВЪВЕЖДАМ в изкушение lead into temptation

ВЪВЕЖДАМ в наука initiate ш а science

ВЪВЕЖДАМ обичай introduce a custom

ВЪВЕЖДАМ в обществото introduce into society

бивам въведен в обществото be introduced to society

ВЪВЕЖДАМ ред establish order

ВЪВЕЖДАМ реформи initiate reforms

ВЪВЕЖДАМ в семейство lead into/introduce to a family

ВЪВЕЖДАМ в служба initiate in an office

ВЪВЕЖДАМ в стая lead/bring/show/usher into a room

ВЪВЕЖДАМ в употреба introduce, start using, bring into use

ВЪВЕЖДАМ във владение put in possession

ВЪВЕЖДАМ гости (като им съобщавам имената) announce guests

ВЪВЕЖДАМ ред в класа call a class to order

ВЪВЕЖДАМ тържествено marshalinto)