Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вторачване - непозната дума за речника

втори

second

на ВТОРИ март on the second of March

ВТОРИ номер number two

втора страница page two

ВТОРИ том volume two

Александър II Alexander the second

(за баща, майка) adoptive

ВТОРИ баща stepfather, foster-father

ВТОРИ балкон театр. upper circle

ВТОРИ по големина second largest

ВТОРИ по старшинство воен. second in command

ВТОРИ след next to (пo in)

ВТОРИ град по големина след next town to Х in size

ВТОРИ съм след stand second to

няма ВТОРИ като него there isn't the like of him anywhere; it would be hard to find his match

той е лъжец, какъвто ВТОРИ няма he is a liar, if ever there was one

втора класа second class

a
в. economy

билет втора класа a second-class ticket

втора коректура revise

втората половина на юни the latter half/part of June

втора природа second nature

от втора ръка at second hand, vicariously

прил. secondhand

на втора степен мат. square

втора цигулка second-fiddle

второ качество second grade/quality

прил. second-rate

нещо второ качество a second-best

второ място след a place second to

на второ място secondly, in the second place

заемам второ място сп. rank second (след to)

минавам на второ място drop to second place

второ отечество an adopted country

второ пришествие doomsday, second advent/coming