Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
всред

amid, amidst, among, in the midst/middle of

ВСРЕД всичко това in the middle of all this

гласът му се чуваше ВСРЕД глъчката his voice was heard above the din

ВСРЕД гората in the depth(s)/middle of the forest

ВСРЕД зима at the height of winter

ВСРЕД нас among us. in our midst, in the midst of us

ВСРЕД океана in mid ocean, in the middle of the ocean

ВСРЕД природата close to nature

животно ВСРЕД природата an animal in the natural state

ВСРЕД пътя in the middle of the road

ВСРЕД трудности amidst difficulties

ВСРЕД хората among the people

говоря ВСРЕД шум talk through noise


Търсената дума е намерена