Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вслушвам - непозната дума за речника

вслушвам се

вслушам се

listen closely/attentivelyto)

прен. listen, pay attentionto), heed (в-)

ВСЛУШВАМce в съвета на listen to the counsel of, take the advice of

той не се вслушва в съвети he won't take any advice