Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
всичко

everything; all

ВСИЧКО двадесет a total of twenty, twenty in all

ВСИЧКО на всичко altogether. all told, (all) in all

ВСИЧКО или нищо all or nothing; sink or swim

отгоре на ВСИЧКО on top of it all, to top it all

ценя повече от ВСИЧКО value above everything

повече от ВСИЧКО друго above all else

далеч от ВСИЧКО away from it all

преди ВСИЧКО in the first place, above all (things), first and foremost

преди ВСИЧКО друго before everything else

ВСИЧКО друго, освен anything, but

ВСИЧКО живо everybody, every living thing, everything that has life

ВСИЧКО необходимо all that is needed, all-the necessaries/requisites

ВСИЧКО останало all the rest

това е ВСИЧКО, което имам на тоя свят it's my all

готов за ВСИЧКО prepared for anything

ВСИЧКО съм за be all (in all) to

давам ВСИЧКО, което имам give o.'s all

бих дал ВСИЧКО да зная I would give anything to know

загубвам ВСИЧКО, което имам lose o.'s all

залагам на карта ВСИЧКО, което имам stake o.'s all

правя ВСИЧКО (възможно) do o.'s utmost, lay o.s. out, go out of o.'s way

ВСИЧКО е свършено с it is alt over with

ВСИЧКО си има край there is an end to everything

ВСИЧКО става you never can tell; things happen

ВСИЧКО на времето си all in its proper time

ВСИЧКО най-хубаво all the best

това е ВСИЧКО that's all

човек, който го бива за ВСИЧКО a Jack of all trades

пристигам с ВСИЧКОто си величие appear in all o.'s glory


Търсената дума е намерена