Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
всеизвестност - непозната дума за речника

всеки

1. each, every

ВСЕКИ, който whoever

ВСЕКИ от each of

ВСЕКИ един от нас each one of us

ВСЕКИ ден every day; daily; day by day

дрехи за ВСЕКИ ден clothes for every day wear

ВСЕКИ божи ден every single day

с ВСЕКИ изминат ден with every passing day

ВСЕКИ два дни every two days, every second day

ВСЕКИ път every time

ВСЕКИ път когато whenever

ВСЕКИ два-три часа every hour or two

ВСЕКИ човек every/each man

във ВСЕКИ случай anyhow, anyway, at any rate. in any case, at all events

за ВСЕКИ случай (just) in case

под всяка критика beneath criticism

на всяка стъпка at every step/turn

по всяко време at any time, at all times

всяко мое желание my every wish

ВСЕКИ десет минути има автобус the buses run every ten minutes

2. (в значение на същ.) everyone, everybody

ВСЕКИ за себе си everyone for himself, each for o.s., each man for himself

ВСЕКИ си знае сам теглото no one but the wearer knows where the shoe pinches

ВСЕКИ с вкуса си every man to his taste

без всекиго може no one is indispensable

тая книга не е за всекиго this is not everybody's book

ВСЕКИ на свой ред each in his turn

от ВСЕКИго според способностите му, ВСЕКИму според труда from each according to his ability, to each according to his work