Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
връх

1. (на дърво, покрив, кула. хълм, планина и пр.) top

(на планина) top, peak, summit

(на кубе и прен.) pinnacle

(заострен край) point

(на език, пръст) tip

apx
. (шпиц) spire

(по-тьньк) fleche

вулканичен ВРЪХ a volcanic peak/cone

ВРЪХ на игла/сабя point of a needle/sword

ВРЪХ на куршум воен. nose

ВРЪХ на обувка toe-cap

ВРЪХ на стрела/копие gad

на върха на хълм at/on the top of a hill

на върха на скала on the summit of a rock

чаша пълна до върха а cup filled to the brim

2. прен. height, summit, climax, acme, zenith, consummation

върхът на глупостта the height of folly; crowning folly

върхът на съвършенството the height/acme/pink of perfection

на върха на кариерата си at the zenith of o.'s career

на върха на славата си at the summit/heyday/climax/apogee of o.'s glory, at the height of o.'s fame

на върха на щастието си ам. on the top of the world

3. мат. apex, vertex

ВРЪХ на триъгълник apex of a triangle

ВРЪХ на ъгъл vertex of an angle

4. анат. apex (pl.-es, apices)

ВРЪХ на дроб apex of a lung

c
ВРЪХ heaped up measure

върховете на обществото the upper strata of society

върховете (управляващите) the leaders, the top people

по върховете прен. at the top, on the highest level

вземам ВРЪХ над get/gain the upper hand over, get the better of, prevail over

на ВРЪХ Нова Година on New Year's day itself

като ВРЪХ на всичко to top it all

5. вж. върху


Търсената дума е намерена