Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
връзвам

1. tie (за to); bind

(на възел) knot

ВРЪЗВАМ здраво bind fast

(вратовръзка) tie

(връзки на обуща, вързоп, коса) do up

ВРЪЗВАМ връзките на обущата си lace (up)/tie up o.'s shoes

ВРЪЗВАМ възел tie a knot

ВРЪЗВАМ възел на връв tie a knot in a piece of string

ВРЪЗВАМ нещо с връв tie things together with string

(кон) tie up

(кораб) moor

(коса) tie up

(куче) tie/chain up

(куче на каишка) leash, put on the leash

(рана) bind (up)

ВРЪЗВАМ пакет tie up a parcel

ВРЪЗВАМ ръцете/краката на bind s.o.'s hands/feet

ВРЪЗВАМ ръцете и краката на tie s.o. hand and foot

ВРЪЗВАМ ръцете някому прен. give s.o. a baby

ВРЪЗВАМ снопи bind sheaves

2. (на страници) печ. make up

3. (ограничавам) tie down, restrict

4. (за плод) knit, set

ВРЪЗВАМ кусур на find fault with

ВРЪЗВАМ някого прен. разг. let s.o. down

(да ме чака) keep s.o. waging (in vain)

ВРЪЗВАМ се с be tied-up to, let o.s. in for

(съчетава се) fit in with, go with


Търсената дума е намерена