Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вричане - непозната дума за речника

вроден

innate, inborn, native, bred in the bone

(присъщ) natural (на to), inherent (на in)

(за болест, недостатък) congenital

ВРОДЕНa дарба а natural talent

ВРОДЕНa скромност native/inherent modesty

ВРОДЕНи способности native abilities