Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
времеизмервач - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

временен

temporary, provisional, interim

(импровизиран) makeshift

(краткотраен) transient, transitory

ВРЕМЕНЕН интерес a passing interest

ВРЕМЕНЕН комитет an interim committee

ВРЕМЕНЕН неуспех a temporary setback

ВРЕМЕНЕН работник an odd man/hand

ВРЕМЕНЕН резултат a provisional result

ВРЕМЕНЕН съюзник an ally of the minute/moment

ВРЕМЕНЕН управител an acting manager

временна болница a makeshift hospital

временна квартира makeshift lodgings

временна мярка a temporary measure

временна постройка a temporary structure

временна работа an odd job

временно завещание an ambulatory will

временно облекчение a temporary relief

временно правителство an interim/a provisional/a caretaker government

временно седалище a temporary seat

временно споразумение a provisional agreement, a working arrangement

временни укрепления field works