Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вреда

harm, damage, hurt, injury

няма ВРЕДАда there is no harm in (c ger.)

вреди и загуби юр. damages

съдя за вреди sue for damages

ВРЕДАта от the harm/damage caused/done by

във ВРЕДАна to s.o.'s prejudice/detriment/disadvantage

това ще бъде в твоя ВРЕДА it will tell against you

показания във ВРЕДА на evidence damaging to

причинявам ВРЕДА на do s.o. harm, do harm to, inflict damage on harm

причинявам голяма ВРЕДАна do much harm to, do great/heavy damage to

куршумът мина покрай него, без да му причини никаква ВРЕДА the shot went harmlessly past


Търсената дума е намерена