Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
враста - непозната дума за речника

врат

neck

(говеждо месо) crop

с дебел ВРАТ, с ВРАТ като на бик bullnecked

с голямо семейство на ВРАТ a saddled with a large family, with a large family to think of

широко ми е около ВРАТа live/be in clover, be well-off

не по ВРАТ, ами по шия it's six of one and half a dozen of the other; there's not a pin to choose between them

вися на ВРАТа на lie on the hands of; depend on s.o. for o.'s living

извивам ВРАТa па twist s.o.'s neck

превивам ВРАТ пред bend the knee to

стъпвам на ВРАТа на някого break s.o. in, make s.o. eat out of o.'s hand