Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вперено - не е в основна форма, но и основната форма вперен я няма в речника

впечатление

impression

имам ВПЕЧАТЛЕНИЕ, че be under the impression that, it seems to me that

оставам с ВПЕЧАТЛЕНИЕто, че be left with the impression that

правя ВПЕЧАТЛЕНИЕ make/create an impression (на on); strike

правя ВПЕЧАТЛЕНИЕ на някого impress s.o. (с with)

правя добро/лошо ВПЕЧАТЛЕНИЕ на make a good/bad impression on, impress favourably/unfavourably

правя дълбоко ВПЕЧАТЛЕНИЕ на impress deeply, create a great impression on

прави ми особено/силно/дълбоко ВПЕЧАТЛЕНИЕ be deeply impressed by

правя жалко ВПЕЧАТЛЕНИЕbe a sorry sight

правя особено/странно ВПЕЧАТЛЕНИЕ make a strange impression

не правя никакво ВПЕЧАТЛЕНИЕ на някого leave s.o. cold/unmoved

не произвеждам очакваното ВПЕЧАТЛЕНИЕ (за книга,реч и пр.) fall flat

разменям впечатления compare notes

за да направи ВПЕЧАТЛЕНИЕ for effect

общото ВПЕЧАТЛЕНИЕ е the general feeling is

какво ВПЕЧАТЛЕНИЕ ви направи? how did it strike/impress you?