Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
военен

1. прил. (който се отнася до война) war(time), of war; warlike, military, martial, belligerent; munition(s)

ВОЕНЕН дух a martial spirit

ВОЕНЕН зaвод a munition(s) factory/works

ВОЕНЕН кораб warship, man-of-war

ВОЕНЕН музей a war museum

ВОЕНЕН съд a court martial

военна намеса an armed intervention

военна флота navy

военна хитрост stratagem

военно време time of war, wartime

военно гробище a war cеmetery

военно изкуство art of war; generalship

военно оръжие a weapon of war

военно положение martial law

военни действия military operations, hostilities

започвам/спирам военни действия open/suspend hostilities

военни подвизи wartime exploits

военни почести military honours

военни приготовления war(like) preparations

разг. build-up

военни цели war(like) purposes

2. (които се отнася до-армия, до военнослужещи) military, army, service, forces, air-force, naval

ВОЕНЕН бунт mutiny, an army uprising

ВОЕНЕН влак a military/troop train

ВОЕНЕН диктатор warlord

ВОЕНЕН водач an army leader

ВОЕНЕН камион a military lorry

ВОЕНЕН лагер a military camp

ВОЕНЕН магазин an army shop

ВОЕНЕН път a military road

ВОЕНЕН самолет a military/an airforce plane

ВОЕНЕН склад an army service store/depot, an army storehouse

ВОЕНЕН стол a forces canteen

ВОЕНЕН съвет (пред-сражение) a council of war; an army council

военна база a military base

(военноморска) a naval base

военна музика a military band

военна окупация a military occupation

военна отпуска army leave/furlough

военна повинност/служба national service

военна помощ military assistance/aid

военна пушка an army rifle

военна сила military power

военна тайна a military secret

военна униформа a military uniform

военно дело military science, warfare

военно нападение а military attack

военно обучение military drill/training

военно пристанище a naval port

военни съоръжения military installations

3. същ. military man, ам. soldier, serviceman

той е ВОЕНЕН he is in the army

военните the military


Търсената дума е намерена