Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
воден

1. water (attr.)

науч. aquatic

водна баня готв. water-bath, bain-marie

водни бои water colours

ВОДЕН бръмбар water beetle

ВОДЕН дух мит. merman (f. mermaid)

водна енергия/сила waterpower, hydraulic power; white coal

водни животни aquatic animals

водна змия зоол. water-snake (Tropidonotus natryx)

ВОДЕН знак (па хартия) watermark

водна кокошка зоол. coot (Fulica atra), moorhen (Gallinula chloropis)

водно колело water-wheel, сп. pedal floats, pedalo

водно конче dragon fly (Libeltula depresea). ВОДЕН кос water ouzel

водни круши juicy pears

водно лечение water-cure

водна лилия water-lily, nenuphar (Nymphac alba)

горна водна линия headwater

водно мляко watered-down/thin milk

водно ниво water-level

водна нимфа nix(ie)

водна ондулация set

с водно охлаждане тех. water-cooled

водно поло сп. water polo

ВОДЕН плъх зоол. water-rat/-vole

водно промиване мин. water wash

водно пространство sheet/expanse of water

водна птица water-bird, an aquatic bird

waterfowl
(сьбир.)

ВОДЕН път waterway

водно растение an aquatic plant; a water weed

водни ски water-skiing

ВОДЕН спорт aquatic sports, aquatics

водна стихия flood

водно стопанство watereconomy

водно строителство water constructional works

водно стъкло хим. water glass

водна топка сп. water polo

ВОДЕН транспорт/превоз water transport; water-carriage

водна чаша water-glass

водната шир the watery plain/waste

2. хим. aqueous

ВОДЕН разтвор an aqueous solution

3. вж. воднист

4. вж. водя

ВОДЕН от най-добри намерения actuated by the best intentions


Търсената дума е намерена