Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
внимавам

1. (слушам с внимание) pay attention, attend

не внимавах какво говорят I was not attending to the conversation

не ВНИМАВАМ (допускам грешки) nod

ВНИМАВАМ да направя нещо take heed to do s.th.

внимавай в картинката! now just watch (what'll happen)!

2. (действувам предпазливо) be careful, mind, take care

(предпазлив съм) keep o.'s eyes open

watch
o.'s step (u прен.-как щe действувам)

внимавай (къде стъпваш)

mind your step! look ahead! look out! ВНИМАВАМ да не стане нещо лошо look out for trouble

от малък съм внимавал да не... all my life/since childhood I've watched out against... (c gef.)

ВНИМАВАМ какво говоря keep a watch on o.'s tongue

be
careful what one says (пред някого in front of s.o.); mind o.'s P's and Q's

трябва много да внимаваш you can't be too careful

внимавай с детето! watch out for the baby!


Търсената дума е намерена