Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вмествам

вместя put, get, fitinto)

(пасаж в статия) insert

(побирам в помещение) accommodate, (в салон и пр.) seat

той не можа да вмести нещата си в куфара he couldn't get all his things into his suitcase

ВМЕСТВАМ ce fit in

в тази стая могат да се вместят пет души there is room for five (people) in this room


Търсената дума е намерена