Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
власт

1. power; authority

(силно влияние) hold, sway

в моята ВЛАСТ within my power

не е в моя ВЛАСТ it is not in my power, it is not within my competence/sphere, it does not rest with me

доколкото това е в моята ВЛАСТ in so far as it depends on me, as far as lies. within my power

бащинска ВЛАСТ paternal authority

имам ВЛАСТ над have power over, have (s.o.) in o.'s power

2. (политическа) power, rule, government, authority

(господство) domination

върховна ВЛАСТ supreme power

неограничена ВЛАСТ absolute power

изпълнителната ВЛАСТ the executive

законодателнатаВЛАСТ the legislature

съдебната ВЛАСТ the judiciary/judicial power; the bench

вземам ВЛАСТта, идвам на ВЛАСТ assume power, come into office/(in)to power, take office

имам пълна ВЛАСТ reign supreme

на ВЛАСТ съм be in power, hold power

(за партия и) be in

не съм на ВЛАСТ be out

под чужда ВЛАСТ съм be under foreign domination

отстъпвам ВЛАСТта cede/hand over/yield the power

3. (форма на управление) power, system of government, regime

Съветска ВЛАСТ Soviet power/government, power of the Soviets

4. мн. ч. (длъжностни лица) authorities

граждански ВЛАСТи civil authorities

местни ВЛАСТи local authorities


Търсената дума е намерена