Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
влакнест

1. thread-like, thready, woolly

книж. fibrillate(d), fibrillose (и подобен на влакна), (за плат) nappy

2. (подобен на влакна) fibriform

ВЛАКНЕСТи облаци cirrus; fleecy clouds

3. анат., бот. fibrous

ВЛАКНЕСТa тъкан анат. fibrous tissue

ВЛАКНЕСТ хрущял fibrocartilage


Търсената дума е намерена