Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
владение

(притежание) possession, proprietorship, ownership

(недвижим имот, имение) estate, possession

юр. desmene

акт за ВЛАДЕНИЕ а writ of possession

встъпвам във ВЛАДЕНИЕ (на) take/assume possession (of)

въвеждам във ВЛАДЕНИЕ bring within o.'s power/occupancy

бивам въведен във ВЛАДЕНИЕ юр. be seized (на of)

ВЛАДЕНИЕ на имот (влизане във ВЛАДЕНИЕ) accession to an estate

колониални владения colonial possessions

общо ВЛАДЕНИЕ (използуване) communal tenure

условия за ползуване от ВЛАДЕНИЕ tenure


Търсената дума е намерена