Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вкус

taste (и прен.), palate (и прен.)

(за храна) taste, flavour, savour

прен. liking

направен с ВКУС tasteful

приятен ВКУС (лезет) zest

въпрос на ВКУС a matter of taste

захар на ВКУС sugar to taste

има сладък/горчив/кисел ВКУС tastes sweet/bitter/sour

без ВКУС/с лош ВКУС прен. in bad/poor taste

с ВКУС прен. in good taste

човек с ВКУС a man of good taste

всеки си има свой ВКУС, разни хора, разни ВКУСове every man to his taste; opinions differ; one man's meat is another's poison; there is no accounting for tastes

добивам ВКУС към develop a taste for, take a liking to

изискан ВКУС a classic taste

пo ВКУСa на някого to s.o.'s taste

не е по моя ВКУС прен. it's not my cup of tea, it isn't at all my ticket

нещо ми е по ВКУСа like s.th..find s.th. to o.'s liking

той е човек по мой ВКУС he's just the man for me

по ваш ВКУС ли е? is it to your liking?

обличам се с ВКУС dress in good style

придавам ВКУС (лезет) на add zest to

разни ВКУСове likes and dislikes


Търсената дума е намерена