Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
включвам

1. (присъединявам-хора) include, (в списък и пр.) enlist, count in

2. (обхващам предмети) embrace, include. comprise; cover, take in

(в категория) subsume

3. тех. turn/switch on; plug in

(при радиопредаване) join

ВКЛЮЧВАМ мотор start a motor/an engine, him on a motor/an engine

ВКЛЮЧВАМ на първа и пр. скорост авт. engage first etc. gear; put in gear; change/shift/go into second gear

4. прен. sl. catch on

ВКЛЮЧВАМ ce joinin), take part (in), participate (in)

ВКЛЮЧВАМ се в работа join an enterprise, start work/working


Търсената дума е намерена