Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вкарвам

1. (вмъквам) push in, drive in, shove in, get in

ВКАРВАМ в push/drive/get into

ВКАРВАМ добитък в кошара pen cattle

ВКАРВАМ кола в гараж run a car into a garage

можеш ли да ме вкараш в този клуб? could you get me into this club?

ВКАРВАМ конец в игла thread a needle

ВКАРВАМ топката във вратата сп. drive the ball into the goal/net

ВКАРВАМ гол score a goal

2. (заставям да влезе) force s.o. in. bring/drag s.o. in

ВКАРВАМ някому нещо в главата bludgeon an idea into s.o./into s.o.'s head

ВКАРВАМ някого в беля get s.o. into trouble, put s.o. into a fix; get s.o. into hot water

ВКАРВАМ в грях lead astray

ВКАРВАМ някого в изкушение lead s.o. into temptation

ВКАРВАМ някого в пътя bring s.o. into line, reduce s.o. to discipline; make a man of s.o.

ВКАРВАМ някого в разноски make s.o. run into expense


Търсената дума е намерена