Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
височина

1. height

(ръст и) stature

геогр., мат. altitude; eminence, hill, elevation

на ВИСОЧИНА in height; at/to a height (of)

се издига на 3 м is 3 m in height

тук планината достига най-голямата си ВИСОЧИНА it is here that the mountain rises to its highest elevation

каква е ВИСОЧИНАта на...? how high is...? ВИСОЧИНА на летене ав. flying height

ВИСОЧИНА на пад тех. fall

надморска ВИСОЧИНА altitude, elevation above sea level

свободна ВИСОЧИНА (до свод, трегер и пр.) тех. headway

ВИСОЧИНА 4 метра от... до... a drop of 4 m from... to...

ние сме на еднаква ВИСОЧИНА we are of the same height

средна ВИСОЧИНА човек a middle-sized man,a man of medium/average height

2. муз. pitch


Търсената дума е намерена