Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
високоплатен - непозната дума за речника

високопоставен

high-standing; high-ranking

ВИСОКОПОСТАВЕНo лице a person of high standing, разг. overling

(за военен) разг. brass hat