Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
високичък - непозната дума за речника

високо

1. (за място) high

скачам

2. см. по-ВИСОКОо от пръчката jump

3. cm clear of the bar

4. (за глас, говор) loud, aloud, loudly

моля, говорете по-ВИСОКО (speak) louder, please; speak up, please

5. прен. highly, extremely

ценя някого ВИСОКО esteem s.o. highly

гледам от ВИСОКО на някого look down on s.o.

стоя ВИСОКО над be way and above, be head and shoulders above (s.o.)