Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вина

guilt, guiltiness; fault, blame

пo ВИНА на някого through s.o.'s fault

не е по негова ВИНА it is through no fault of his

ВИНАта е само твоя you have only yourself to blame

ВИНАта е моя the blame is mine, the blame lies with me, it is my fault

ВИНАта пада върху теб the blame attaches to you/falls on you

ВИНАта не е само негова the guilt doss not lie with him alone

изкупвам ВИНАта си redeem o.'s fault/o.'s character

нося ВИНА be guilty, be to blame

стоварвам/хвърлям ВИНАта върху някого put/lay/cast the blame on s.o. (за for), lay the fault at s.o.'s door, blame s.th. on s.o., put s.o. in the wrong

признавам ВИНАта си юр. plead guilty

отричам всякаква ВИНА plead not guilty, plead innocent


Търсената дума е намерена