Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
виещ - не е в основна форма, основната форма е вия

вия

1. (метал, дърво) curve, bend

(въже) twist, wind, twine

(прежда на кълбо) wind

ВИЯ гнездо make/build a nest, зоол. nidificate

ВИЯ венец wreathe/plait/weave a garland

ВИЯ ce wind (и за хоро), (за дърво) sway, bend

(за лоза и пр.) coil, creep

(за къдрица) curl

(за дим, пари) curl, wind, wreathe

(за път, река) wind

(за път и) weave

meander
(особ. за река)

(за червей, змия) wriggle, twist o.s., writhe

(за самолет) circle

(за орел) hover, wheel

вие ми се свят feel dizzy/giddy, o.'s head swims/reels, o.'s brain/head whirls

2. (за вълк, куче) wail, howl; whine

(за куче, котка) yowl, yawl

(за човек) wail