Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
видна

личност a man of note

ВИДНА писател a writer of distinction

видни хора prominent people, VIPs

на видно място in a prominent place/position

слагам нещо на видно място display s.th. prominently, put s.th. in a conspicuous position, place s.th. in view/in plain sight

видна роля a conspicuous/a prominent/an important part

заемам най-видно място (за експонат) occupy pride of place

видно е it is clear/obvious


Търсената дума е намерена