Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
видеорежим - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

видим

visible, discernible; outward, apparent

(очевиден) evident; apparent

ВИДИМ с просто око visible to the naked/unaided eye

без ВИДИМa причина without apparent reason/cause