Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
взаимозаменяемост - непозната дума без предложения за замяна

взаимоизключващ се

mutually exclusive

ВЗАИМОИЗКЛЮЧВАЩи се интереси warring interests