Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вечеря

1. dinner, supper

давам ВЕЧЕРЯ на give a dinner party, entertain for dinner

каня ня кого на ВЕЧЕРЯ have/ask s.o. in to dinner

2. (време за вечеря) dinner time, supper time

Тайната ВЕЧЕРЯ рел. the Last Supper, (у протестантите) Communion, the Lord's Supper


Търсената дума е намерена