Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вече

1. already

(при въпрос, изречения) yet

влакът ВЕЧЕ е пристигнал the train has already arrived, the train is already in

мина ли ВЕЧЕ болката? has the pain passed away yet?

трябва ли да си ходите ВЕЧЕ? need you go yet?

2. (с отрицание) ВЕЧЕ не no longer, not any more; (never) again

той не е ВЕЧЕ тук he is no longer here

той не идва ВЕЧЕ he no longer comes, he doesn't come any more

ВЕЧЕ не съм такъв глупак I'm no longer such a fool, I'm through being such a fool

никога ВЕЧЕ няма да го видя I shall never see him again

3. (за период от време) already, by now

докладът трае ВЕЧЕ час и половина the report has already been going on for an hour and a half

ВЕЧЕ от два часа чакаме we have already been waiting for two hours

това отдавна ВЕЧЕ е забравено it has long since been forgotten

година ВЕЧЕ става откак by now it is a year since, by now a year has passed since

време е ВЕЧЕ да it is already time to

ето ВЕЧЕ 3 години как for three years nowperfect tense)

4. (промяна на условия) now

вятърът още духаше, но ВЕЧЕ по-слабо the wind was still blowing, but with less force now/but it was no longer so strong

няма ВЕЧЕ there is no more; it's all gone

няма ВЕЧЕ да правя това I won't do it any more

крайно време е ВЕЧЕ да it is high time to

стига ВЕЧЕ that's enough! no more (of that)! най-ВЕЧЕ mostly

predominantly
. вечен eternal; everlasting, perpetual, unending; unperishing

(непрекъснат) ceaseless, incessant, endless, never-ending

(за движение) perpetual

(за оплаквания и пр.) continual, unceasing

(за младост и пр.) perennial

(за тревоги и пр.) never-ending

(за съмнения и) chronic

(за красота) imperishable, timeless

за/на вечни времена in perpetuity, for ever

вечно жилище а resting place, a long home

вечна слава eternal glory

вечният град the Eternal City, Rome

вечна му памет long may he be remembered, may his memory live forever

ВЕЧЕ сън sleep of death

вечни мъки рел. eternal torment, spiritual death


Търсената дума е намерена