Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вентрален - непозната дума, може би имахте предвид централен, централа или централни

централен

central; midmost, middlemost; nodal

геогр. midland (attr.)

(за място, подозрение) foremost

ЦЕНТРАЛЕН комитет a central committee

ЦЕНТРАЛЕН кръг на мишена white

централна алея (на изложение и пр.) midway

централно отопление central heating

с централно отопление centrally heated

централно откачен ел. switched off at the main