Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
величина

1. мат. quantity

безкрайно малка ВЕЛИЧИНА an infinitesimal (quantity)

неизвестна ВЕЛИЧИНА an ,unknown quantity

постоянна ВЕЛИЧИНА constant

2. астр. magnitude

звезда от първа ВЕЛИЧИНА а star of the first magnitude

3. (големина) size

(за статуя, портрет)

в естествена ВЕЛИЧИНА (in) life-size, (за статуя и) as large as life

неопределена ВЕЛИЧИНА в обществото a nobody socially

той е политик от съмнителна ВЕЛИЧИНА he's a politician of sorts


Търсената дума е намерена