Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
веднага

immediately; at once; right away, straight away, right off; outright; forthwith; instantly, on the instant

разг. in (half) a jiff. (eй сега) in a minute

(още сега) this very minute

ВЕДНАГА, без предупреждение at a minute's notice; at/on short notice

ВЕДНАГА разбрах, че I could see right off/I could see at once that; ВЕДНАГА след immediately after, the first thing after

дойдох ВЕДНАГА щом го чух I came the (very) minute 1 heard him

ВЕДНАГА ще отида I'll go right now. I'll go straight away


Търсената дума е намерена