Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
валям

1. (търкалям) roll (along, about)

ВАЛЯМ в брашно roll in flour, flour

2. (тепам сукно) mill, full, felt

3. (замърсявам) soil, dirty, make filthy

ВАЛЯМ ce roll; welter, wallow; roll/turn over and over

ВАЛЯМ се в калта wallow in the mud


Търсената дума е намерена