Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
важен

1. important, of importance, momentous; crucial; key (attr.)

(значителен) weighty, substantial

важна личност a person of importance/consequence

важна личност в промишлеността a key-man in industry

ВАЖЕН свидетел a material witness

важно събитие milestone

по важна работа on important business

важно е да it is important (to с inf.)

не е важно какво мисли/какво ще каже той he doesn't matter

2. (горд, надут) self-important, pompous; consequential

разг. bumptious

важна особа upoн. panjandrum

важна клечка swell, a big, wig, a big noise

ам. a big/gun/cheese/fish/number/bug/sl. dog

най-важните моменти на the highlights of

много си ВАЖЕН you're full of yourself, you're swelled-headed, you're too big for your boots

я не бъди толкоз ВАЖЕН come off your high horse


Търсената дума е намерена