Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ваглер - непозната дума, може би имахте предвид въглен, Вагнер или Ваклена

въглен

1. същ. coal. ember

жив ВЪГЛЕН a live coal

животински ВЪГЛЕН animal black

разпален ВЪГЛЕН a glowing ember

ВЪГЛЕН за рисуване drawing charcoal, a stick of charcoal

рисунка с ВЪГЛЕН a charcoal (drawing)

правя на ВЪГЛЕН burn to a cinder

ставам на ВЪГЛЕН be incinerated

2. мед. carbon

3. бот. black rust

покрит ВЪГЛЕН a secretive person

седя като на ВЪГЛЕНи be on pins and needles/on tenterhooks

4. прил. ВЪГЛЕНа киселина carbonic acid