Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
бял

1. white

(за цвят на кожата) fair

(за хляб, вино) white

БЯЛа боя white (paint)

БЯЛа бреза silver birch

БЯЛата гвардия ист. the White Guard; whiteguard

БЯЛ дроб (карантия) lights

БЯЛa дъвка бот. mastic

БЯЛa/сребриста елха white fir

БЯЛa жар тех. white heat

нажежено до БЯЛо candescent

БЯЛo като сняг as white as snow, snow-white

БЯЛ лук garlic

БЯЛo месо (на птица) breast

БЯЛa мечка white/Polar bear

БЯЛo поле (на книга) margin

БЯЛа рада бот. mayweed (Anthemis colula)

БЯЛа риба (Danubian) pike-perch (Lucioperca sandra)

БЯЛa ружа бот. marsh mallow (Althoea)

БЯЛa робиня a white slave

БЯЛ смил бот. cottonweed (Gossypium)

БЯЛo тенеке tinsheet, tinplate

БЯЛo течение мед. leucorrh(o)ea

БЯЛ цвят white

2. прен. бели кахъри small/trifling worries

не виждам БЯЛ ден have no rest/peace

бели нощи Polar nights, (безсънни) sleepless nights

посред БЯЛ ден in broad daylight, in the blaze of day

изкарвам на БЯЛ свят bring to light, unearth; publish

излизам/появявам се на БЯЛ свят see the light of day

по белия свят in the wide world

бели пари за черни дни a nest-egg; a penny for a rainy day

бели стихове лиm. blank verse

съшит с бели конци разг. too obvious, transparent

(за извинение) flimsy

3. същ. white

един БЯЛ (за човек) a white man

БЯЛото на окото the white of the eye

белите the whites, the white population

(в индианския говор) palefaces


Търсената дума е намерена