Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
бягам

1. (тичам) run; course; sl. pelt

(подгонен) run away, fly; take to flight

книж. flee

БЯГАМ със всички сила run as fast as one can

БЯГАМ презглава run/flee for o.'s life

(за часовник) be fast, gain

часовникът ми бяга с две минути на ден my watch gains two minutes a day

2. (страня, избягвам) avoid, shun

БЯГАМ от късмета си miss o.'s chance

БЯГАМ от лекции cut lectures

БЯГАМ от отговорност shirk o.'s responsibilities

БЯГАМ от училище shirk school, play truant, ам. play hookey

БЯГАМ от хората avoid/shun people, keep to o.s.; keep aloof from people

3. (напускам родно място) leave/desert (o.'s home, country)

leave (към for)

селяните бягаха в градовете the peasants left the villages and settled in the towns, the peasants sought a living in the towns


Търсената дума е намерена