Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
будапещенче - непозната дума без предложения за замяна

буден

1. (незаспал) awake

(безсънен) waking, sleepless

стоя БУДЕН stay awake

цяла нощ стоях БУДЕН I sat up all night

през часовете, когато беше БУДЕН in his waking hours

будни нощи sleepless/watchful nights

2. (бдителен) watchful, vigilant

(обик. прен.) unsleeping; alert, keen

3. (жив. бодър) lively, cheerful

4. (умен) intelligent, alert, bright; sharp-witted. wide-awake

(за ум и) keen, active; alert

будно дете a bright/smart child

5. (с обществено съзнание) public-spirited

най-будните синове на народа the nation's most active and public-spirited men/sons