Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
бръсна

1. вж. бръсвам

2. shave

БРЪСНА някого give s.o. a shave

3. (за вятър) tingle

бръснещ (за вятър) sharp

БРЪСНАсе shave; have a shave

(при бръс-нар) be shaved, have/get a shave

БРЪСНА се гладко shave close

с остър бръснач човек добре се бръсне a sharp razor gives a clean/close shave; кой го бръсне? прен. who cares/minds what he says?

не БРЪСНА никого snap o.'s fingers at the world

не го бръснат за нищо/за слива they don't give two hoots about him, they don't care a bean/a brass farthing for him


Търсената дума е намерена