Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
бръмбарче - непозната дума, може би имахте предвид бръмбари (бръмбар), бръмбар че или бръмбар

бръмбар

зоол. beetle, bug

азиатски БРЪМБАР Asiatic beetle (Anomala orientalis)

майски БРЪМБАР (cock-) chafer (Melolontha melolontha)

БРЪМБАР-рогач stag-beetle (Lucanus cervus L.)

торен БРЪМБАР dirt'/dung-beetle, coprophagan (Geotrupse-stercorarius)

юнски БРЪМБАР June bug (Amphi-mallon solstitialis L.)

имам БРЪМБАРи в главата have bees in o.'s bonnet

избий тоя БРЪМБАР от главата си get rid of that silly notion, get that silly notion out of your head